به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اداره امور خبرنگاران

وظیفه اداره امور خبرنگاران نظارت بر فعالیت های خبرنگاران و روزنامه نگاران به عنوان عامل حیاتی و زیر بنایی اطلاع رسانی و رسانه ای کشور، صدور پروانه فعالیت برای واجدین شرایط این حرفه است. همچنین رسیدگی به امور جاری و فراهم نمودن زمینه برخورداری از تسهیلات در جهت حمایت از خبرنگاران و روزنامه­ نگاران در دستور کار این  اداره قرار دارد.

تعاریف:

خبرنگار: خبرنگار فردی است هوشمند ٬ شجاع٬  با مهارت ممتاز ارتباطی دقیق و منظم و آشنا به تهیه و تولید و نگارش خبر و مهارت های مصاحبه

روزنامه نگار: روزنامه نگار کسی است که شغل اصلی و مستمر او٬ عمدتاً فعالیت فکری در زمینه تهیه٬ تنظیم٬ ارایه اخبار وقایع جاری و تحلیل و تفسیر آن ها در یک نشریه (اعم از مکتوب و غیر مکتوب)­٬ خبرگزاری یا رسانه دیگر است.

پایگاه اینترنتی و بانک اطلاعات خبرنگاران:

با عنایت به ضرورت استفاده از کاربری های فناوری اطلاعات در دنیای کنونی اقدام به ایجاد  بانک های اطلاعاتی روزآمد به منظور دسترسی به  امکانات و دقت و سرعت در امور اطلاع رسانی اجتناب ناپذیر است به همین منظور طراحی و پیاده سازی سیستم جامع مستند سازی سوابق و آثار خبرنگاران  (سمان)به آدرس اینترنتی www.saman-gov.ir انجام شد و با ثبت نام خبرنگاران در این سامانه این امکان فراهم آمد تا با تجمیع اطلاعات و آثار و سوابق خبرنگاران محترم و اصحاب خدوم رسانه٬ نظارت و حمایت از فعالان عرصه مطبوعات از این طریق میسر شود و با نظارت مستمر و دریافت آثار آنان امکان ادامه عضویت ایشان فراهم گردد.

شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان :

هر روزنامه نگار یا خبرنگار که در نشریه یا خبرگزاری فعالیت می کند؛ با ارایه آثار چاپ شده در نشریات٬ یا خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی دارای مجوز؛  فعالیت خود را به اداره امور خبرنگاران اعلام می نماید. و آثار خود  را به همراه مدارک مورد نیاز جهت  تطبیق  و بررسی توسط کارشناسان، تحویل اداره امور خبرنگاران می دهد.

 مراحل رسیدگی:

1 صدور کارت خبرنگاری

الف: ثبت نام کامل در بانک اطلاعات خبرنگاران (سمان) به نشانی www.saman-gov.ir  همراه با نمونه آثار و سوابق

ب) بررسی ارایه در­خواست توسط کارشناسان اداره امور خبرنگاری

ج) طرح موضوع در کارگروه ناظر بر صدور پروانه فعالیت خبرنگاری

د) صدور کارت خبرنگاری داخلی

2- تمدید کارت خبرنگاری

الف) ثبت درخواست در بانک اطلاعات خبرنگاران (سمان) به نشانی
 saman-gov.ir

ب) بررسی وضعیت متقاضی در بانک اطلاعات خبرنگاران (سمان)

ج) طرح موضوع در کارگروه ناظر بر صدور پروانه فعالیت خبرنگاری

د) صدور کارت خبرنگاری جدید

3- صدور کارت خبرنگاری بین المللی:

الف) ارایه نامه درخواست یا معرفی نامه از دفتر نشریه محل کار متقاضی شامل موضوع ماموریت، تاریخ ماموریت و تعیین کشور مورد نظر مطابق با هدف مشخص اعزام خبرنگار به همراه تصویر ویزای کشور مربوطه در پاسپورت خبرنگار

ب) بررسی وضعیت متقاضی در بانک اطلاعات  خبرنگاران (سمان)

ج) صدور کارت خبرنگاری بین المللی

4- عضویت در صندوق حمایت

الف) ثبت درخواست در بانک اطلاعات خبرنگاران (سمان) به نشانی www.saman-gov.ir  

ب) بررسی وضعیت متقاضی در بانک اطلاعات خبرنگاران (سمان) و داشتن حداقل 2 سال سابقه کار پیوسته

ج) ارسال درخواست به صندوق حمایت با نامه تایید مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی

5 - بیمه خبرنگاری

الف) ثبت درخواست در بانک اطلاعات خبرنگاران (سمان) به نشانی www.saman-gov.ir  

ب) بررسی وضعیت متقاضی در بانک اطلاعات خبرنگاران (سمان) و داشتن حداقل 2 سال سابقه کار پیوسته

ج:) قرار گرفتن در لیست بیمه

د) الصاق تصویر  صفحه اول شناسنامه به لیست مذکور و ارسال آن به صندوق حمایت با نامه تایید مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی

6- درخواست وام

الف) ثبت درخواست در بانک اطلاعات خبرنگاران (سمان) به نشانی www.saman-gov.ir  

ب: بررسی وضعیت متقاضی در بانک اطلاعات خبرنگاران (سمان) و داشتن حداقل 2 سال سابقه کار پیوسته

ج: ارسال درخواست به صندوق حمایت با نامه تایید مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی


کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد