به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اداره اعلام وصول

به استناد ماده 21 قانون مطبوعات وماده 28 آیین نامه اجرایی آن قانون  به منظور ثبت انتشار هر شماره از نشریه، شش نسخه از شماره منتشر شده به همراه برگه چاپخانه شامل مشخصات نشریه از قبیل شماره مسلسل/ پیاپی؛ تاریخ انتشار؛ شمارگان؛ تعداد صفحات؛ نوع کاغذ و جلد؛ قطع و قیمت نشریه توسط چاپخانه به اداره اعلام وصول  ارایه می شود و پس از ثبت انتشار نشریه، رسید اعلام وصول صادر می گردد  برای تایید چرخه تولید تا توزیع نشریه به آن استناد می شود.

تعاریف

شماره پیاپی / مسلسل نشریه: شماره ای است که نشان دهنده چاپ نشریه در هر روز، هفته،  ماه و یا فصل می باشد که همواره بصورت دوره ای یا پیاپی است.

تاریخ انتشار: تاریخی که نشریه در آن زمان براساس ترتیب انتشار مصوب و مهلت مقرر به چاپ می رسد.

تیراژ یا شمارگان: تعداد نسخه هایی که در هر شماره از یک نشریه به چاپ می رسد.

تعداد صفحات: تعداد صفحات یک نشریه بدون در نظر گرفتن جلد و آگهی.

نوع کاغذ و جلد: نوع کاغذی که برای صفحات داخلی نشریه و جلد روی نشریه استفاده می شود.

قطع: سایز و اندازه نشریه از نظر طول و عرض.

قیمت: مبلغی که به ازای آن نشریه به مخاطبین عرضه می گردد.

شرایط.

براساس ماده 18 قانون مطبوعات وماده 23 آیین نامه اجرایی آن قانون هر نشریه مکلف به درج موارد زیر است:

-         نام صاحب امتیاز

-         نام مدیرمسؤول

-         نشانی دفتر نشریه (آدرس کامل همراه با ذکر صندوق پستی)

-         نام و نشانی و تلفن چاپخانه

-         زمینه فعالیت نشریه

-         درج نام کامل نشریه (نام قید شده در پروانه انتشار)

-         تاریخ انتشار نشریه

-         شماره مسلسل نشریه

-         شماره صفحات نشریه

-         درج قیمت در صفحه اول نشریه (مجلات روی جلد)


کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد