اخبار

فهرست یارانه نشریات سراسری

فهرست یارانه نشریات سراسری
آنچه در فهرست حاضر پیش رو دارید، مبالغ یارانه نشریات سراسری برای دوره شش ماهه نخست سال جاری است. مبنای محاسبه مبالغ زیر، دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع یارانه مطبوعات است که در 29/7/92 تصویب و در 8/8/92 در سایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی منتشر شد و انتشار فهرست زیر نیز در اجرای ماده 20 همین دستورالعمل صورت گرفته است.

در این

در این فهرست، نام نشریات، ترتیب انتشار و نام صاحب امتیاز هر یک از آنها در کنار تعداد شماره اعلام وصول و معدل صفحاتشان در نیمه نخست سال به تفکیک درج شده تا مبنایی برای ارزیابی مبالغ یارانه توسط صاحبان امتیاز باشد.در عین حال توضیحاتی چند ضروری به نظر می رسد

1- از آنجا که محاسبه و اعلام یارانه ها با هدف شفافیت عملکرد برای نخستین بار صورت می گیرد، قطعاً خالی از اشکال نیست. از این رو اداره حمایت آمادگی دارد تا بیستم دی ماه جاری هر روز از ساعت 14تا 20 با بررسی اسناد ارائه شده، در محاسبات کنونی تجدید نظر نماید. فهرست اصلاحی نیز به همراه اصلاحات فهرست قبلی (نشریات استانی) تا پایان دی ماه جاری اقدام خواهد شد.

2- در تنظیم فهرست ذیل، نظر اکثریت مطبوعات مبنی بر محرمانه انگاشتن شمارگان، محترم شمرده شده و این رقم اعلام نمی شود.

3- برای نخستین بار، تخصیص یارانه منوط به درخواست و پیگیری نبوده است، بلکه برای کلیه نشریاتی که مشمول دستورالعمل بوده اند، یارانه در نظر گرفته شده است. از اینرو چنانچه باز هم نشریاتی از قلم افتاده اند قابل پیگیری است. 

4- مطابق بند 3 دستورالعمل یادشده، به نشریاتی که خوداظهاری با برگه اعلام وصول ندارند یارانه تعلق نمی گیرد؛ اما از آنجا که یارانه این نوبت مربوط به شش ماهه اول سال جاری و قبل از اعلام دستورالعمل مذکور است، نشریاتی که با رعایت ماده 17 دستورالعمل منتشر شده، اما به دلیل عدم اعلام وصول در فهرست زیر قرار ندارند، پس از اطلاع به اداره حمایت، سهمیه این نوبت خود را همراه با نوبت بعد دریافت می کنند.

5- مطابق ماده 4 دستورالعمل یادشده، نشریات دوره ای دولت یا بخش عمومی از فهرست یارانه حذف شده اند، اما روزنامه های دولتی و عمومی، معادل نصف یارانه خود را تا پایان سال جاری دریافت می کنند.

6- دولت راستگویان اولاً بنا را بر خوداظهاری می گذارد و ثانیاً وظیفه دارد زمینه و علل اظهارات خلاف واقع را از میان بر دارد. متأسفانه یکی از آسیب های موجود، موارد معدودی اعلام وصول نادرست است که سبب می شود سلامت جریان غالب مطبوعات را زیر سؤال ببرد. در این نوبت استثنائاً اعلام وصول های نادرست، اصلاح شد امّا در نوبت بعدی بند 3 دستورالعمل، مبنای محاسبه خواهد بود.

 

7- مطابق بند 18 دستورالعمل نحوه توزیع یارانه مطبوعات و با تعیین نمایندگان هفت گانه کمیته ارزیابی ضریب کیفی نشریات، این ضریب از نوبت بعدی منظور خواهد شد.

8- با توجه به هزینه های گزاف نیروی انسانی، تولید محتوا، کاغذ، چاپ، توزیع و سایر هزینه های سربار، باید اقرار کرد یارانه ای که به هر یک از نشریات تعلق می گیرد، تنها بخش کوچکی از هزینه های آنان را تأمین می کند که امید می رود با افزایش منابع، تقویت زیرساخت ها و اتخاذ سیاستهای توانمند سازی مطبوعات بتوان در آینده به نحوی از شکاف هزینه – درآمد کاست.

9- یارانه به خبرگزاری ها و سایت های خبری نیز در دستور کار معاونت امور مطبوعاتی واطلاع رسانی قرار دارد که آیین نامه وشاخص های آن بزودی اعلام می شود.

          10-کلیه ارقام زیر برحسب{هزارریال}است.


۱۱ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۰۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید