اخبار

برای نخستین بار منتشر شد؛ فهرست یارانه نشریات استانی

برای نخستین بار منتشر شد؛ فهرست یارانه نشریات استانی
آنچه در فهرست حاضر پیش رو دارید، مبالغ یارانه نشریات استانی-به تفکیک هر نشریه- برای دوره شش ماهه نخست سال جاری است.مبنای محاسبه مبالغ زیر، آیین نامه نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات مصوب 13/8/88 هیات وزیران و دستور العمل اجرایی آن است که در 29/7/92 تصویب و در 8/8/92 در سایت معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی منتشر شد و انتشار فهرست زیر نیز در اجرای ماده 20 همین دستورالعمل صورت گرفته است.

در این فهرست، نام نشریات، ترتیب انتشار و نام صاحب امتیاز هر یک از آنها در کنار تعداد شماره اعلام وصول و معدل صفحاتشان در نیمه نخست سال به تفکیک درج شده تا مبنایی برای ارزیابی مبالغ یارانه توسط صاحبان امتیاز، مدیران مسوول و نیز کارشناسان مطبوعات قرار گیرد.

هدف از این اقدام، ایفای اصلی ترین وظیفه حاکمیتی در حوزه ذیربط یعنی کمک به شفافیت، رقابت و کارایی بازار مطبوعات با امید به چشم انداز خود تنظیمی  و خود ساماندهی آن با کمترین مداخله دولت است. در عین حال درباره نحوه تنظیم و چرایی انتشار فهرست حاضر، توضیحاتی چند ضروری به نظر می رسد:

1- از آنجا که محاسبه و اعلام یارانه ها با هدف شفافیت عملکرد برای نخستین بار صورت می گیرد، قطعا خالی از اشکال نیست.از این رو اداره حمایت آمادگی دارد تا دهم آذر ماه جاری هر روز از ساعت 14 تا 20 با بررسی اسناد ارائه شده، در محاسبات کنونی تجدید نظر نماید.بدیهی است در صورت اصلاح داده ها و تجدید نظر در محاسبه، مبلغ مابه التفاوت اعم از مثبت یا منفی در دوره بعدی تخصیص یارانه در سهم نشریه مورد نظر، منظور خواهد شد.

2- در تنظیم فهرست ذیل، نظر اکثریت مطبوعات مبنی بر محرمانه انگاشتن شمارگان، محترم شمرده شده و این رقم اعلام نمی شود.

3- برای نخستین بار، تخصیص یارانه منوط به درخواست و پیگیری نبوده است، بلکه برای کلیه نشریاتی که مشمول بوده اند، یارانه در نظر گرفته شده است.

4- مطابق بند 3 دستورالعمل یارانه مطبوعات که در تاریخ 8/8/92 رسما اعلام شده است، به نشریاتی که خود اظهاری یا برگه اعلام وصول ندارند یارانه تعلق نمی گیرد؛ اما از آنجا که یارانه این نوبت مربوط به شش ماهه اول سال جاری و قبل از اعلام دستور العمل مذکور است، نشریاتی که با رعایت ماده 17 این دستور العمل منتشر شده، اما به دلیل عدم اعلام وصول در فهرست زیر قرار ندارند، پس از اطلاع به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی، سهمیه این نوبت خود را همراه با نوبت بعد دریافت می کنند.

5- مطابق ماده 4 دستور العمل یاد شده، نشریات دوره ای دولت یا بخش عمومی از فهرست یارانه حذف شده اند، اما روزنامه های دولتی و عمومی و سایر نشریات بنگاههای مطبوعاتی عمومی و دولتی، معادل نصف یارانه خود را تا پایان سال جاری دریافت می کنند.

6- در فهرست ذیل، مبالغ یارانه کمتر از پنج میلیون ریال با هدف حداقل اثر بخشی منطقی، پنج میلیون ریال و مبالغ مابین پنج تا ده میلیون ریال، ده میلیون ریال منظور شده است.

7- با توجه به هزینه های گزاف نیروی انسانی، تولید محتوا، کاغذ، چاپ، توزیع و سایر هزینه های سربار، یارانه ای که به هریک از نشریات تعلق می گیرد، تنها بخش کوچکی از هزینه ها را تامین می کند که امید می رود با افزایش منابع، تقویت زیر ساخت ها و اتخاذ سیاستهای توانمند سازی مطبوعات بتوان در آینده به نحوی از شکاف هزینه - درآمد کاست.

فهرست یارانه نشریات استانی فهرست یارانه نشریات استانی
۳ آذر ۱۳۹۲ ۱۲:۴۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید