اخبار

در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات صورت گرفت : صدور مجوز 25 نشریه تخصصی و دانشگاهی

در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات صورت گرفت : صدور مجوز 25 نشریه تخصصی و دانشگاهی
در جلسه مورخ 2/11/91 هیأت نظارت برمطبوعات، تقاضای صدور مجوز نشریات دانشگاهی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 25 نشریه مجوز انتشار دریافت کردند. در این بین صدور مجوز تعداد 2 دو هفته‌نامه، 6 ماهنامه، 13 فصلنامه و 4 دو فصلنامه مورد بررسی و موافقت قرار گرفت

به گزارش دبیرخانه هیأت نظارت برمطبوعات در این جلسه با انتشار دو هفته‌نامه «اینک امروز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی یمینی»، دو هفته‌نامه «مدیریت سرمایه‌گذاری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی آزادواری»، ماهنامه «صنعت سد و نیروگاه‌های برق آبی» به صاحب امتیازی «انجمن برق آبی ایران» و مدیرمسئولی «عباس علی آبادی»، ماهنامه «تفتان هرمز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد قیوم دهقانی»، ماهنامه «جنوبگان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «بهاره کریمی»، ماهنامه «رخصت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مرتضی احمدیان کاظم آبادی»، ماهنامه «اقتصاد مولد» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ولی ملکی»، ماهنامه «طلیعه زندگی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «کورش محمدی»، فصلنامه «عصر برق» به صاحب امتیازی «انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران» و مدیرمسئولی «حبیب رجبی مشهدی»، فصلنامه «مطالعات بیمه» به صاحب امتیازی «پژوهشکده بیمه» و مدیرمسئولی «غدیر مهدوی کلیشمی»، فصلنامه «اقتصاد مدیریت شهری» به صاحب امتیازی «مؤسسه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران» و مدیرمسئولی «سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی»، فصلنامه «ثبت و گواهی بذر و نهال» به صاحب امتیازی «مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ـ سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی» و مدیرمسئولی «حسن مداح عارفی»، فصلنامه «دانش پیشگیری و مدیریت بحران» به صاحب امتیازی «سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران» و مدیرمسئولی «عزیراله رجب زاده»، فصلنامه «روان پرستاری» به صاحب امتیازی «مؤسسه انجمن علمی پرستاری ایران» و مدیرمسئولی «مسعود فلاحی خشکناب»، فصلنامه «تحقیقات زمین شیمیایی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند» و مدیرمسئولی «بابک آل طه کوهبنانی»، فصلنامه «نوآوران صنعت گستر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدعلی قاضی زاده مقدم»، فصلنامه «مدرسه نو» به صاحب امتیازی «سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور» و مدیرمسئولی «مرتضی رئیسی دهکردی»، فصلنامه «پژواک صنعت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین ساسانی»، فصلنامه «حبل ‌المتین» به صاحب امتیازی «شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» و مدیرمسئولی «مهدی فرمانیان»، فصلنامه «بررسی‌های حقوقی تعزیرات» به صاحب امتیازی «سازمان تعزیرات حکومتی» و مدیرمسئولی «علی مژدهی»، فصلنامه «داستان پژوهی» به صاحب امتیازی «مؤسسه انجمن ادبیات داستانی ایران» و مدیرمسئولی «شهلا خلیل اللهی»، دو فصلنامه «آفتکشها در علوم گیاه پزشکی» به صاحب امتیازی «سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ـ مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور» و مدیرمسئولی «حسن عسکری»، دو فصلنامه «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمین» به صاحب امتیازی «دانشگاه صنعتی شاهرود» و مدیرمسئولی «احمد رمضان زاده»، دوفصلنامه «زبان شناسی کاربردی» به صاحب امتیازی «دانشگاه تربیت معلم آذربایجان» و مدیرمسئولی «بهرام بهین»، دو فصلنامه «سازه و فولاد» به صاحب امتیازی «انجمن سازه‌های فولادی ایران» و مدیرمسئولی «مجید صادق آذر» موافقت شد.

همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی و مدیرمسئولی شماری از نشریات موافقت شد.


۳ بهمن ۱۳۹۱ ۰۷:۳۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید