اخبار

در جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات صورت گرفت: صدور مجوز 22 نشریه استان یزد

در جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات صورت گرفت: صدور مجوز 22 نشریه استان یزد
در نشست تاریخ 16/5/91 هیأت نظارت برمطبوعات، درخواست های صدور مجوز نشریات استان یزد مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 22 نشریه شامل 8 دوهفته‌نامه، 7 ماهنامه، 1 دو ماهنامه، 5 فصلنامه و 1 دو فصلنامه مجوز انتشار دریافت کردند. همچنین در این جلسه تغییر وضعیت، صاحب امتیازی و مدیرمسئولی 39 نشریه مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

به گزارش دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات در این نشست با انتشار دو هفته‌نامه «سرو کویر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «لیلا رضا بالا»، دو هفته‌نامه «ورزش یزد» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدحسین میرحسینی»، دو هفته‌نامه «برف» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عبدالمجید معنوی»، دو هفته‌نامه «کاوش اندیشه‌ها» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدحسن کهدنارویی»، دو هفته‌نامه «امید و آگاهی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی کریمی زارچی»، دو هفته‌نامه «یزد آوا» به صاحب امتیازی «شهرداری یزد» و مدیرمسئولی «سیدعلی اکبر میروکیلی»، دو هفته‌نامه «شهاب یزد» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدعلی شاهنده»، دو هفته‌نامه «15 دی ابرکوه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدهادی کارگر ابوقویی»، ماهنامه «شارستان میبد» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدحسین اسعدی فیروزآبادی»، ماهنامه «بشارت یزد» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای جواد آذرنگار»، ماهنامه «نگار مهر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی محمد اعتمادی»، ماهنامه «ادیب ابرکوه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدعلی فاتحی ابرقویی»، ماهنامه «ندای ماندگار» به صاحب امتیازی «مؤسسه مطالعاتی بین‌الملل علوم قرآنی ربانی» و مدیرمسئولی «محمدمحسن ربانی»، ماهنامه «شهر کهن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ابوالقاسم عقیلی»، ماهنامه «غزل» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محترم انتظاری»، دو ماهنامه «گیتی گردی و هنر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «امیررضا وزیری»، فصلنامه تخصصی «دنیای سرامیکی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حمیدرضا کریمی زارچی»، فصلنامه تخصصی «دنیای دام و طیور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا مفیدی»، فصلنامه تخصصی «دانش و صنعت» به صاحب امتیازی «شرکت تولیدی صنایع یزد پولیکا» و مدیرمسئولی «هایده سلیمانی»، فصلنامه «چیدمان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حمیدرضا صالحیه یزدی»، فصلنامه «اتحاد کویر» به صاحب امتیازی «کاظم فرهمند» و مدیرمسئولی «محمدرضا  فرهمند»، دوفصلنامه تخصصی «صبح سخن» به صاحب امتیازی «مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اخوان دستمالچی» و مدیرمسئولی «حسین قافی» موافقت شد.

در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات «ساختارهای جبری» به «دانشگاه شهیدباهنر کرمان»، «شایان» به «مؤسسه شایان آگاهان ایده»، «گونش» به «مؤسسه مطبوعاتی سخن نگاران پیشگام»، «خانه نو» به «محمدامین خسروی»، «ابرچای» به «حامد جعفرزاده»، «گلبرگ» به «سوسن خانگیلانی»، «زاب» به «مرتضی قدیمی»، «گیلان بهتر» به «فاطمه ابره مرادی پور»، «موج شمال» به «حسین اسمعیل پور»، «پارسا» به «سیامک توکلی اژیه»، «آفتاب میهن» به «علی رجائی» و همچنین با تغییر مدیرمسئولی نشریات «علوم انسانی دانشگاه الزهراء» به «محبوبه مباشری»، «ترویج و آموزش کشاورزی» به «علی اسدی»، «مجله مطالعات اجتماعی ایران» به «سیدمحمدامین قانعی»، «نیکی» به «مسعودرضا سهرابی»، «چاپار خراسان» به «گل آرا کافی ملاک»، «چشم‌انداز همدان» به «اقبال الماسی»، «خانه خورشید» به «سیامک توکلی اژیه»، «دنیای امروز» به «علی رئیسی»، «به هیز» به «افشین خوش گوار»، «آئین زندگی» به «حسین حسین نژادیان»، «ایران سپید» به «میعاد صادقی»، «تئاتر» به «حسین مسافر آستانه»، «نامه سیاست علم و فناوری» به «عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی»، «چه خبر» به «مهدیه نجفی زاده» و «تهران امروز» به «مجید رفیعی» موافقت شد.

 در ادامه این نشست تغییر نام و ترتیب انتشار 13 نشریه دیگر نیز مصوب شد.

 


۲۱ مرداد ۱۳۹۱ ۱۱:۱۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید