اخبار

در جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات صورت گرفت: صدور مجوز 21 و تغییر وضعیت 24 نشریه

در جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات صورت گرفت: صدور مجوز 21 و تغییر وضعیت 24 نشریه
در جلسه مورخ 22/3/91 هیأت نظارت برمطبوعات، تقاضاهای صدور مجوز نشریات استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 21 نشریه مجوز انتشار دریافت کردند. در این بین تعداد 7 دوهفته‌نامه 5 ماهنامه، 5فصلنامه و 4 دو صلنامه مجوز انتشار گرفتند. همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی و مدیرمسئولی 15 موافقت و تغییر وضعیت 9 نشریه بررسی شد.

ه گزارش دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات در این جلسه با انتشار دو هفته‌نامه «دیار نور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدجلال فیاضی»، دو هفته‌نامه «مهر نیشابور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی جدی»، دو هفته‌نامه «تذکره» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آمنه باقری کلاته»، دو هفته‌نامه «نگاره توس» به صاحب امتیازی «اتحادیه انجمن‌های دانش‌آموزان خراسان» و مدیرمسئولی «محمدسعید احدیان»، دو هفته‌نامه «پله پله» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علیرضا حسینی مقدم»، دو هفته‌نامه «گام سوم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی اصغر عنابستانی»، دو هفته‌نامه «موج آفتاب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عباس خیرآبادی»، ماهنامه «مهر رضوی» به صاحب امتیازی «سازمان بهزیستی خراسان رضوی» و مدیرمسئولی «تهمینه شکیب»، ماهنامه «بامداد نیشابور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی ادیبان»، ماهنامه «کار و کارفرما» به صاحب امتیازی «کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان صنعتی و معدنی خراسان رضوی» و مدیرمسئولی «حسین قنبری»، ماهنامه «سویدا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «قدیر افروند»، ماهنامه «سروش خردسالان» به صاحب امتیازی «شرکت انتشارات سروش» و مدیرمسئولی «مهدی فضائلی»، فصلنامه تخصصی «سیاحت و سفر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ساره اکبری»، فصلنامه تخصصی «Journal of Dental Material and Techniques» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی مشهد» و مدیرمسئولی «زهرا دلاوریان»، فصلنامه تخصصی «International Journal of Public Health and Sustainable Development» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی» و مدیرمسئولی «محمدرضا مجدی»، فصلنامه تخصصی «فناوری چاپ و نشر» به صاحب امتیازی «دانشگاه امام رضا(ع)» و مدیرمسئولی «محمودرضا برازش»، فصلنامه تخصصی «پژوهش در علوم فیزیک نظری و کاربردی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علیرضا بینش»، دو فصلنامه تخصصی «علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی مشهد» و مدیرمسئولی «عباس عظیمی خراسانی»، دو فصلنامه تخصصی «مطالعات گردشگری» به صاحب امتیازی «جهاد دانشگاهی ـ واحد مشهد» و مدیرمسئولی «سیدعلی اکبر شمسیان»، دو فصلنامه تخصصی «پژوهشنامه توسعه مالی» به صاحب امتیازی «مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی عطار» و مدیرمسئولی «احمد صباحی»، دو فصلنامه تخصصی «اندیشه مقاومت» به صاحب امتیازی «مؤسسه صبح قریب ایرانیان» و مدیرمسئولی «مهدی ذوالفقاری» موافقت شد.

در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات «دنیای زنان» به «اصغر نعمتی»، «زن شرقی» به«شرکت پیام آوران نشر روز» و نیز با تغییر مدیرمسئولی نشریات «افق بیمه»، «صنعت بیمه»  به «غدیر مهدوی کلیشمی»، «شکار و طبیعت» به «حمیدرضا ناطقی مزینان»، «همشهری» به «مهدی ذاکری بایگی»، «سروش» و «سروش کودک» به «مهدی فضائلی» و «هنر هشتم» به «احسان‌ا... حجتی» موافقت شد.

همچنین در ادامه این جلسه تغییر وضعیت 9 نشریه مورد بررسی قرار گرفت.۲۳ خرداد ۱۳۹۱ ۱۱:۰۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید