اخبار

مجوز 62 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شد

مجوز 62 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شد
در جلسه مورخ 9/4/93 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 46 نشریه و 16 پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. هم چنین در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسئولی 32 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

1

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی Iran Front Page

عسگریه - محمود

عسگریه - محمود

_______

_______

2

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار کاشان

غلامیان - سعید

غلامیان - سعید

_______

_______

3

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی امید خبر

صفائی میانجی - محمد

صفائی میانجی - محمد

_______

_______

4

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بازارهای مالی

خاکدامن - حورا

خاکدامن - حورا

_______

_______

5

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی

 بی باک

موسوی - سیده سعیده

موسوی - سیده سعیده

_______

_______

6

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تیک

دستوری کاخکی - محسن

دستوری کاخکی - محسن

_______

_______

7

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی روزگار نو

صالحی - اسکندر

صالحی - اسکندر

_______

_______

8

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سازه

کیوانی - سعید

کیوانی - سعید

_______

_______

9

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شاهراه آثار فرهنگی و یادمان های نمایشی و ادبی

مفتخری مظاهری - علیرضا

مفتخری مظاهری - علیرضا

_______

_______

10

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی طبس

نجفی - ساره

نجفی - ساره

_______

_______

11

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فرارو

خوشوقت - محمدحسین

خوشوقت - محمدحسین

_______

_______

12

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فوتبال پارسی

فرجی - سمیرا

فرجی - سمیرا

_______

_______

13

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نما

رخ فرد - محمدصادق

رخ فرد - محمدصادق

_______

_______

14

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نوآوری و توسعه

رجائی پور - نوید

رجائی پور - نوید

_______

_______

15

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی همراز

صالحی پزوه - رضا

صالحی پزوه - رضا

_______

_______

16

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی وقت

قاسمی - نوروز

قاسمی - نوروز

_______

_______

17

بامداد جنوب

حسینی - سیدمالک

حسینی - سیدمالک

بوشهر

روزنامه

18

افلاکستان

مرادی - حسن

مرادی - حسن

خرم آباد

(محلی استان  لرستان)

دوهفته نامه

19

سرزمین ایران

منصوری بیدکانی - مجید

منصوری بیدکانی - مجید

سراسری

دوهفته نامه

20

کیمیای شرق

میراولیایی - عظیم

میراولیایی - عظیم

فهرج

(محلی استان کرمان)

دوهفته نامه

21

امید ورزشی

نوحی - محمد

نوحی - محمد

سراسری

ماهنامه

22

باران امید

بیات - رسول

بیات - رسول

زنجان

ماهنامه

23

پوشان

نورشمسی - حمید

نورشمسی - حمید

سراسری

ماهنامه

24

سیاحت غرب

 

 

مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

خبازی - مجید

سراسری

ماهنامه

25

غذا . صنعت . کشاورزی

کانون انجمن های صنفی کارفرمایان صنایع غذایی ایران

خلیلی - ابوالحسن

سراسری

ماهنامه

26

ورزش و اندیشه

باقرزاده - فضل اله

باقرزاده - فضل اله

سراسری

ماهنامه

27

دیار آشنا

جلالی - جواد

جلالی - جواد

سراسری

دوماهنامه

28

سرخط

کیوان فرد - علیرضا

کیوان فرد - علیرضا

سراسری

دوماهنامه

29

Annals Of Colorectal Research

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ایمانیه - محمدهادی

سراسری

فصلنامه

30

Journal Of Nosocomical Infection

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

اکیا - علی شا

سراسری

فصلنامه

31

Jundishapur Journal Of Clinical Rehabilitation

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

صالحی - رضا

سراسری

فصلنامه

32

آریا رشد

لطفی - مصطفی

لطفی - مصطفی

قم

فصلنامه

33

آیین پژوهش

مسلمان یزدی - حسنعلی

مسلمان یزدی - حسنعلی

سراسری

فصلنامه

34

اشارات ایام

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

رنجبر - علیرضا

سراسری

فصلنامه

35

ایمنی صنعتی

انجمن علوم ایمنی ایران

الهی - ناصر

سراسری

فصلنامه

36

بینه

توکلی زاده - علی

توکلی زاده - علی

سراسری

فصلنامه

37

پژوهشنامه حماسی

دانشگاه پیام نور

ذبیح نیا عمران - آسیه

سراسری

فصلنامه

38

پژوهشهای جغرافیایی سکونتگاههای روستایی

دانشگاه مازندران

علیقلی زاده فیروزجایی - ناصر

سراسری

فصلنامه

39

پژوهشهای یادگیری و آموزش الکترونیکی

دانشگاه پیام نور

زارع - حسین

سراسری

فصلنامه

40

پیام مهندسی نوین

آقاجانی جمایران - بهمن

آفتابی آذر - شهرام

سراسری

فصلنامه

41

خبر دارو

اتحادیه واردکنندگان دارو

ریاحی - ناصر

سراسری

فصلنامه

42

رسانه و خانواده

مرکز پژوهشهای صدا و سیما

گودرزی - حسین

سراسری

فصلنامه

43

فرهنگ شورا

نصرآزادانی - عباس

نصرآزادانی - عباس

سراسری

فصلنامه

44

فناوری پویش الکترونیک قدرت

موسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی پویش قم

شکری کجوری - شکراله

سراسری

فصلنامه

45

گنجینه دوخت برتر

امان زاده رشیدی - احمد

تشکری - اکرم

(منطقه ای)

استانهای گلستان و مازندران

فصلنامه

46

مدیریت دارایی و تامین مالی

دانشگاه اصفهان

رضایی دولت آبادی - حسین

سراسری

فصلنامه

47

مدیریت نوین

کیانی - عبالرزاق

کیانی - عبدالرزاق

تهران

فصلنامه

48

مراقبتهای بالینی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

جلالی - امیر

سراسری

فصلنامه

49

مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی

موسسه آموزش عالی سبز

بهار - مهری

سراسری

فصلنامه

50

مطالعات جوان و رسانه

مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

رضایی لرستان - مریم

سراسری

فصلنامه

51

مطالعات کودک ،نوجوان و رسانه

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

آل صاحب فصول - سیدمرتضی

سراسری

فصلنامه

52

پرتو وحی

دانشگاه مفید

موسوی کریمی - سیدمسعود

سراسری

دوفصلنامه

53

تولید گیاهان روغنی

دانشگاه یاسوج

موحدی دهنوی - محسن

سراسری

دوفصلنامه

54

حقوق تطبیقی

دانشگاه مفید

موسوی کریمی - سیدمسعود

سراسری

دوفصلنامه

55

رویکرد

دانشگاه مفید

موسوی کریمی - سیدمسعود

سراسری

دوفصلنامه

56

کارآفرینی و اشتغال مولد

دانشگاه پیام نور

فکری - رکسانا

سراسری

دوفصلنامه

57

مطالعات و سیاستهای اقتصادی

دانشگاه مفید

موسوی کریمی - سیدمسعود

سراسری

دوفصلنامه

58

مهندسی متالورژی و مواد

دانشگاه فردوسی مشهد

حائریان اردکانی - علی

سراسری

دوفصلنامه

59

هستی و شناخت

دانشگاه مفید

موسوی کریمی - سیدمسعود

سراسری

دوفصلنامه

60

International Economic Studies

دانشگاه اصفهان

نصراللهی - خدیجه

سراسری

دوفصلنامه

61

Iranian JOurnal Of Cognition And Education

دانشگاه سمنان

رحیمیان بوگر - اسحق

سراسری

دوفصلنامه

62

اشارات فلسفی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

زاهدی - محمدصادق

سراسری

دوفصلنامه

مجوز 62 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شدمجوز 62 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شد
 

۱۰ تیر ۱۳۹۳ ۰۹:۲۶

نظرات بینندگان

دانشگاه علوم پزشکی بابل
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ Iran
0
1
0

سلام. لطفا به مجلات پزشکی و تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی بیشتر توجه فرمایید..


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید