اخبار

الگوی مصرف مطبوعات در اصفهان چگونه است؟

الگوی مصرف مطبوعات در اصفهان چگونه است؟
بر اساس یک نظرسنجی، میزان استفاده و اعتماد اصفهانی‌ها از اینترنت، بعد از نظرات اعضای خانواده و اطرافیان در مقام دوم قرار داشته و در رابطه با مطبوعات این میزان در مقام چهارم قرار دارد.
در این گزارش که حاصل نظرسنجی از 647 نفر شهروند اصفهانی درباره میزان و الگوی مصرف مطبوعات است که در اسفند ماه سال 1392 از57.7 درصد از مردان و 42.3 درصد از زنان ساکن در شهر اصفهان انجام پذیرفته است و نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که میزان استفاده و اعتماد پاسخگویان از اینترنت، بعد از نظرات اعضای خانواده و اطرافیان در مقام دوم قرار داشته و در رابطه با مطبوعات این میزان در مقام چهارم قرار دارد که مهمترین شیوه دسترسی آنها به مطبوعات هم از طریق کیوسک‌های روزنامه فروشی است. میزان مطالعه روزنامه در میان خوانندگان آنها51.7 دقیقه در شبانه‌روز و در رابطه با مجلات هم این رقم به 28.5 دقیقه می‌رسد. بیشترین روزنامه‌ مورد مطالعه از نظر پاسخگویان با رقم بالایی روزنامه جام‌جم و در  میان مجلات هم می‌توان به مجله خانواده سبز اشاره داشت.

مهمترین معیار پاسخگویان در این تحقیق که در مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی و به سفارش معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد انجام شده، مطالعه روزنامه بیان صادقانه واقعیت‌ها و در رابطه با مجلات هم بیان مطالب و موضوعات روز و وجود موضوعات سرگرم‌کننده در آن است.

همچنین مهم‌ترین پیشنهاد پاسخگویان جهت تشویق مردم به مطالعه مطبوعات نیز بیان صادقانه واقعیات و آزادی بیان و عدم سانسور مطالب عنوان گردیده است.   

بنابراین گزارش، میزان اعتماد پاسخگویان به هفت شیوه کسب اخبار و اطلاعات است، نشان می‌دهد که درخصوص صداوسیما، میزان اعتماد 29.6 درصد به این رسانه زیاد و بسیارزیاد، میزان اعتماد30.6 درصد تاحدی، 26.9 درصد کم و بسیارکم و میزان اعتماد 10.9  درصد هم هیچ است. در این رابطه2.1 درصد هم ابراز نظر نکرده‌اند.

در خصوص میزان اعتماد به روزنامه‌ها و مطبوعات داخلی هم گفتنی است که میزان اعتماد 19.3  درصد بسیار زیاد و زیاد، 37.6 درصد تاحدی و 28.3 درصد کم و بسیارکم است. ضمناً گفتنی است که 11.1 درصد دیگر هم به این رسانه اصلاً اعتمادی نداشته و3.8 درصد هم هیچ نظری را در این خصوص ابراز نکرده‌اند.

در مورد مطبوعات خارجی هم به جز 21.9 درصد از افرادی که به این رسانه هیچ اعتمادی نداشته و 18 درصد که در این زمینه بی‌نظر هستند، اما میزان اعتماد 13.3 درصد بسیارزیاد و زیاد، 21.6  درصد تاحدی و میزان اعتماد 25.1 درصد هم به مطبوعات خارجی کم و بسیارکم است.

در مورد ماهواره‌ها و شبکه‌های متعلق به آنها هم به جز 14 درصد از پاسخگویانی که اصلاً به این رسانه اعتماد ندارند، میزان اعتماد 26.1 درصد بسیار زیاد و زیاد، 33.8 درصد تاحدی و25.4 درصد کم و بسیارکم است. در این رابطه 5.2 درصد دیگر از پاسخگویان هم هیچ نظری نداشته‌اند.

در خصوص رادیوهای خارجی فارسی زبان هم به جز 9 درصدی که هیچ نظری ندارند و22.2 درصد از افراد کاملاً بی‌اعتماد به این رسانه، میزان اعتماد 14.9 درصد بسیار زیاد و زیاد، 28.4 درصد تاحدی و25.5 درصد کم و بسیارکم است.

اینترنت هم به عنوان رسانه دیگری که جهت کسب اخبار و اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای36.3 درصد به میزان بسیار زیاد و زیادی قابل اعتماد بوده، این میزان اعتماد برای34.4 درصد تاحدی، برای 17.9 درصد کم و بسیارکم و برای 7.3 درصد اصلاً قابل اعتماد نیست. ضمناً 4 درصد هم در این زمینه نظری نداده‌اند.

میانگین هزینه ماهانه به دست آمده اصفهانی ها معادل 15 هزار و 630 تومان می‌باشد.

 بنابراین گزارش، از میان 312 پاسخگویی که خواننده روزنامه بوده و به نام آنها اشاره داشته‌اند، تعداد 725 پاسخ مطرح گردید که در این رابطه 21 درصد پاسخ‌ها به روزنامه جام‌جم، 16.7 درصد روزنامه همشهری، 9.3 درصد روزنامه اطلاعات، 7.3 درصد روزنامه‌‌‌‌های ورزشی و 7 درصد هم به روزنامه کیهان اختصاص دارد. علاوه بر موارد فوق‌الذکر 6.6 درصد دیگر هم از روزنامه‌ شرق، 5 درصد از روزنامه ایران و 4 درصد هم در این رابطه از روزنامه اعتماد یاد کرده‌اند.

از میان 271 فردی که به نام مهمترین مجله مورد مطالعه خود اشاره داشته‌اند، 23.6 درصد خواننده مجله خانواده سبز، 20.3 درصد خانواده، 7.7درصد موفقیت و 6.6 درصد هم خواننده مجلات ورزشی هستند. علاوه براین 3/3 درصد دیگر هم از مجله سلامت و همین میزان درصد مجله جدول، 3 درصد هر یک بطور مجزا مجله روزهای زندگی و سروش و 2.2 درصد هم هریک به طور مجزا از دو نوع مجلات آشپزی و علمی یاد کرده‌اند. ضمناً نام سایر مجلات هم همراه با فراوانی و درصدهای مربوط به هریک در ادامه جدول آمده است.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۱:۱۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید