اخبار

دستورالعمل نحوه توزیع یارانه مطبوعات (ویراست دوم – بهمن ماه 92)

دستورالعمل نحوه توزیع یارانه مطبوعات (ویراست دوم – بهمن ماه 92)
ویراست دوم دستورالعمل نحوه توزیع یارانه مطبوعات منتشر شد.

با توجه به بازخوردهایی که از همکاران مطبوعاتی و صاحب نظران درباره ویراست اول این دستور العمل (آبان 92) دریافت شد و ضمن تشکر از آنان، این دستورالعمل به شرح زیر اصلاح و تکمیل می شود:

 

1) مبنای حمایت از نشریات، شمارگان، تعداد صفحات تعداد شماره منتشره و ضریب‌کیفی در هر دوره شش‌ماهه است.

2) فرمول محاسبه یارانه مطبوعات به شرح زیر است :

 

1/1× متوسط قیمت کاغذ در آن دوره× ضریب کیفی× تعداد شماره× شمارگان× (2/ تعداد صفحه) × (000، 10 / طول × عرض)

 

-  همچنان که ملاحظه می شود پرت کاغذ در شرایط مساوی برای همه نشریات، 10 درصد منظور شده‌است.

3) چنانچه معدل آگهی بیش از 30% صفحات باشد ، صفحات مازاد آگهی به حساب نمی آید .

4) تعیین شمارگان بر اساس اعلام وصول و یا خود اظهاری مدیران مسؤول صورت می‌گیرد. بدیهی است در صورتی که مطابق گزارش‌های بازرسی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی (بازدید از چاپخانه، استعلام از شرکت‌های توزیع و یا بررسی میزان توزیع در دکه‌های فروش) تفاوت معنادار مشاهده شود، از یارانه آن نوبت نشریه بر اساس شمارگان واقعی 20% کاسته می شود و در صورت تکرار، احتمال حذف کامل یارانه وجود دارد.

5) روزنامه‌ها و بنگاه‌های مطبوعاتی دولتی و غیر خصوصی تا پایان امسال و با ضریب 50 درصدی ، یارانه دریافت می‌کنند و در راستای سیاست حمایت دولت از بخش خصوصی، منبعد به طور کامل حذف می شوند . شناسایی خصوصی از غیر خصوصی بودن شخص حقوقی، مراجعه به اساسنامه و رویه های او در  خاستگاه سهامداران ، نحوه انتخاب هیات مدیره ، پیش بینی نحوه واگذاری  اموال پس از انحلال و مواردی از این دست می باشد.

6) نوبت پرداخت یارانه برای نشریات محلی و منطقه‌ای همانند نشریات سراسری خواهدبود.

7) بعضی مطبوعات از کاغذهای مرغوب استفاده می‌کنند، اما از آنجا که وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین حداقل‌هاست، محاسبات برای کلیه مطبوعات براساس قیمت کاغذکاهی صورت می‌گیرد (ضمناً همچنان که در فرمول فوق دیده می‌شود، برای همه مطبوعات کاغذ 8/48 گرمی منظور شده‌است)

8) اولویت‌‌های مخاطب یا موضوعی متعددی وجود دارند که هر یک در جای خود مهمند؛ اما لحاظ چنین ضریبی عملاً به «تخصیص اکثر» می‌انجامد؛ لذا چنین ضریبی در یارانه منظور نمی‌شود اما در دستور العمل «کمک: که بزودی اعلام می شود اولویت های حمایتی سال 93 اعلام خواهد شد .

9) حداکثر شمارگان مورد حمایت برای روزنامه ها 60 هزار نسخه و سایر نشریات 30 هزار نسخه است . در عوض فقط این دسته از نشریات مشمول حمایت های ویژه برای «توسعه بنگاه» خواهند شد. بسته حمایتی متعاقباً اعلام خواهد شد.

10) یارانه قابل تخصیص به نشریات با زمینه انتشار جدول معادل 70% یارانه مورد محاسبه می باشد .

11) دیرپایی یا نوپایی نشریات در ضریب حمایتی آنان تأثیری ندارد، زیرا هرکدام از این صفات در جای خود مهم، اما به دلیل تأثیر متضاد، از شاخص‌های اصلی قابل حذفند.

12) ضریب 30%  افزایشی در سهمیه یارانه نشریات استانی (خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ، ایلام ، کردستان ، کهگیلویه و بویراحمد ، چهار محال و بختیاری  ، هرمزگان ، سیستان و بلوچستان ) و نشریاتی که گستره توزیع آنها شامل یک شهر (غیر از مرکز استان) منظور خواهد شد. نشریاتی با گستره مصوب منطقه ای مشمول این بند نمی شوند.

13) برای جبران بخشی از هزینه‌های جلد و صحافی مجلات، ضریب20 درصدی افزایشی برای این دسته از نشریات منظور می‌شود.

14) به ازای هر تذکر کتبی هیأت نظارت بر مطبوعات در طول دوره تخصیص یارانه 10 درصد از ضریب حمایتی کسر می‌شود.

15) از آنجا که ویژگی‌های حداقلی برای اطلاق تعریف روزنامه وجود دارد، موارد زیر تا کسب حداقل‌ها از فهرست حمایت حذف می‌شوند. (اجرا از سال 93)

1- روزنامه‌ های سراسری که شمارگان واقعی آن‌ها کمتر از 5000 نسخه است .

2- روزنامه‌های سراسری که تعداد صفحات آن‌ها کمتر از 12 صفحه است .

3- روزنامه‌های ورزشی و محلی و منطقه‌ای که تعداد صفحات آ‌ن‌ها کمتر از 8 صفحه است .

ضمناً به ‌منظور توسعه کیفی مطبوعات، این حداقل‌های الزامی در نوبت‌های بعدی افزایش می‌یابد .

16) ‌شمارگان روزنامه‌ها ‌و هفته‌نامه‌های سراسری که در اکثر دکــه ‌های تهران عرضه نمی‌شوند با یکی از شیوه‌های زیر راستی‌آزمایی می‌شود:

1- استعلام از شرکت توزیع

2- بازدید سرزده از چاپخانه

17)‌عدم اعلام وصول یا عدم «خود اظهاری» مدیر مسؤول به منزله عدم انتشار است. اگرچه وظیفه «اعلام وصول» به عهده چاپخانه است، اما چنین نشریاتی با مشکل حذف از فهرست حمایت مواجه می‌شوند. با ارائه برگه اعلام ‌وصول با تأخیر، امکان جبران یارانه در نوبت بعدی وجود ندارد زیرا مستلزم کسر از یارانه سایر نشریات است.

 

18) کلیه نشریات تازه منتشر شده پس از انتشار تعداد مشخصی از شماره‌های نشریه به شرح ذیل مشمول دریافت یارانه خواهندشد:

1- روزنامه: از شماره 150 به بعد

2- هفته‌نامه: از شماره 25 به بعد

3- ماهنامه: از شماره 6 به بعد

4- فصلنامه: از شماره 2 به بعد

19) شاخص کیفی در این نوبت پرداخت برای روزنامه های سراسری و استانی طبق نظر کمیته ارزیابی تعیین ضریب کیفی نشریات لحاظ شده است. این ضریب برای سایر نشریات، در این نوبت همچنان مساوی یک است که از نوبت بعد، ضرایب آنها نیز در کمیته ذیربط ارزیابی خواهد شد. توجه به فصل دوم قانون مطبوعات (رسالت مطبوعاتی) ، رویکرد ارزشی، میزان محتوای اختصاصی، رعایت الگوهای حرفه‌ای، التزام به اخلاق حرفه‌ای و جذابیت بصری (گرافیک و کیفیت چاپ)  شاخص های ضریب کیفی نشریات هستند ( جمعاً از 5/. تا 5/1) هستند؛ به نحوی که برای هریک از شاخص‌های مذکور 1/.+ یا 1/.- یا صفر به عدد پایه (1) اضافه‌می‌شود. ارزیابی و تعیین ضریب کیفی هر نشریه در کمیته‌ای مرکب از اعضای ذیل برای هر نوبت پرداخت یارانه صورت‌می‌گیرد:

الف- یکی از اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات یا کارشناس مطلع به انتخاب این هیأت

ب- مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی

ج- نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی مدیریتی مطبوعات

د- نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری مطبوعات

ه- یکی از اعضای شورای پژوهشی «دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها» به انتخاب این شورا

و- یکی از سردبیران باسابقه به انتخاب کارگروه «اقتصاد مطبوعات»

ی- معاون فرهنگی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی

20) پرداخت یارانه اصولاً به حساب صاحب امتیاز صورت می‌گیرد و پرداخت به نماینده صاحب امتیاز جز با ارائه وکالتنامه رسمی پذیرفته نیست. در مورد احزاب، تشکل‌های سیاسی و مؤسسات عمومی و دولتی، ارائه نامه با امضای بالاترین مقام حزب، تشکل و یا مؤسسه، مناط اعتبار خواهد بود.

21) چنانچه اعتبار تخصیصی یارانه، کمتر از جمع یارانه محاسباتی مطبوعات باشد، ارقام پرداختی تسهیم به نسبت‌می‌شود.

22) به منظور شفافیت بیشتر، مبالغ یارانه‌های پرداختی مطبوعات در سایت اطلاع‌رسانی معاونت مطبوعاتی قرارمی‌گیرد.

این دستورالعمل در بهمن ماه 1392 و توسط کارگروه «اقتصاد مطبوعات» به تصویب رسیده است.

 

یادآور می شود اعضای این کار گروه به شرح زیر هستند:

آقایان :

علیرضا بختیاری (مدیر مسؤول روزنامه دنیای اقتصاد)

ناصر بزرگمهر (مدیرمسئول نشریه روزگار وصل و معاون اسبق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران)

علی‌اکبر بهبهانی(مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات)

سعید تقی‌پور (نماینده انجمن های مدیریتی مطبوعاتی و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی)

سید محمد صفی‌زاده (صاحب امتیاز گروه نشریات ابرار)

سید علاء‌الدین ظهوریان (مدیر عامل شرکت پیام همشهری و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی)

امیرعباس فتاح‌زاده (صاحب امتیاز گروه نشریات سلامت)

سیدجلال فیاضی (مدیر مسؤول هفته‌نامه فراخبر و مدیر عامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی)

مصطفی کواکبیان (مدیرمسئول روزنامه مردم سالاری و هفته نامه پیام سمنان)

حسن محرابی (مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی)

بیژن مقدم (مدیر مسؤول روزنامه جام‌جم)

محمدعلی وکیلی (رییس انجمن مدیران روزنامه‌های غیر دولتی)

سیف اله یزدی ( مدیرمسئول روزنامه عصر اقتصاد)

 

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ۱۱:۱۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید